Terug naar overzicht

Advocatenkantoor Van Beers

Roosendaal Barry van Beers
Bezoek website

In mijn advocatenpraktijk ben ik regelmatig geconfronteerd geweest met geschillen waarvoor geen juridische oplossing bestaat of waarbij een juridische benadering geen genoegzame oplossing biedt. Daarnaast zie ik dat rechtszaken bij de betrokken partijen tot stress(klachten) leidt. Daar komt bij dat partijen in een gerechtelijke procedure overgeleverd zijn aan het oordeel van de rechter. Op basis van de processtukken zaak neemt de rechter een beslissing waar partijen het dan maar mee moeten doen. De kans bestaat dat één van partijen het niet eens is met die uitspraak. Soms zelfs zijn beide partijen het er niet mee eens. Het is dan niet uitgesloten dat er een of meerdere nieuwe rechtszaken volgen of dat er hoger beroep wordt ingesteld tegen de uitspraak van de rechter. Vanwege deze nadelen en om partijen beter te kunnen bijstaan ben ik mij gaan verdiepen in mediation.

Al van jongs af aan wilde ik advocaat worden. Ik kan niet tegen onrecht. Mogelijk is dat al dan niet onbewust een drijfveer geweest. Mogelijk trok het beroep van advocaat mij aan vanwege de sfeer die in de verschillende advocatenseries die destijds op televisie kwamen, gecreëerd werd. Wie zal het zeggen? Hoe het ook zij, na mijn middelbare school ben ik in 1995 naar de universiteit van Tilburg gegaan waar ik rechten ben gaan studeren.

Nadat ik in de eerste jaren over veel verschillende rechtsgebieden college heb gekregen, ben ik mij gaan richten op het Nederlands recht, waaronder het civiele recht, het staatsrecht en het strafrecht. Vanwege mijn interesse in het strafrecht en ook om de theoretische opleiding van rechten aan te vullen met praktijkervaring heb ik tijdens mijn studie een kleine twee jaar als buitengriffier gewerkt op de rechtbank te Dordrecht. Als buitengriffier bereidde ik zittingen voor van de politierechter, ondersteunde ik als griffier de politierechter tijdens de zittingen en werkte ik nadien de vonnissen van de politierechter uit. In de zomer van 2000 ben ik afgestudeerd in de richting Nederlands recht.

Na mijn studie ben ik eerst als juridisch medewerker aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor in Prinsenbeek. Vervolgens ben ik in het voorjaar van 2001 in dienst getreden bij een advocatenkantoor in Roosendaal. Eerst als juridisch medewerker en na een paar maanden ben ik beëdigd tot advocaat. Vanaf dag één heb ik mij bezig gehouden met de algemene rechtspraktijk. Ik behandelde zaken op het gebied van het personen- en familierecht, het strafrecht en het bestuursrecht, maar ook op het gebied van het arbeidsrecht en tuchtrecht. De brede ervaring die ik daarmee in de rechtspraktijk heb opgedaan, zowel voor wat betreft het brede scala aan rechtsgebieden als voor wat betreft het opstellen van (proces)stukken als voor wat betreft het optreden ter zitting of bij onderhandelingen, is van onschatbare waarde gebleken. Inmiddels ben ik op (veel) minder rechtsgebieden werkzaam, maar de opgedane ervaringen blijken nog steeds relevant.

Sinds 1 januari 2009 heb ik mijn eigen advocatenkantoor in Roosendaal. Eerst binnen het kantoor waar ik in 2001 in dienst ben getreden. Later, in 2015, op een zelfstandige locatie aan de Vughtstraat in Roosendaal. Sinds 1 januari 2023 heb ik mijn kantoor gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw ‘Laan22’ aan de Laan van Brabant 22 te (4701 BK) Roosendaal, in het centrum van Roosendaal, pal naast de brandweerkazerne.

Als advocaat houd ik mij vooral bezig met het personen- en familierecht, waaronder echtscheidingen, het opstellen van convenanten en ouderschapsplannen, omgangszaken en alimentatiezaken, en met strafzaken.

Naast dat ik advocaat ben, ben ik sinds 2023 ook mediator. In 2023 heb ik met goed gevolg de basisopleiding MfN registermediator afgelegd volgens het protocol van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Vervolgens heb ik in dat jaar het theorie-examen MfN registermediator behaald. Momenteel bereid ik mij voor op het assessment, waarna ik mij zal inschrijven in het MfN-register.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door persoonlijk, laagdrempelig, klantgericht en voortvarend optreden, waarbij niet ingeleverd wordt op deskundigheid.

Naast mijn werkzaamheden als advocaat en mediator ben ik een actief hardloper en verzorg ik atletiektrainingen aan jongeren in de leeftijd van 5 tot 25 jaar. Verder ben ik sinds 2024 als vrijwilliger verbonden aan de buurtbemiddeling van de gemeenten Halderberge en Moerdijk. In die hoedanigheid bemiddel ik met collega-vrijwilligers in conflicten tussen bewoners over bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel/vuilnis van buren, pesterijen, erfafscheidingen, storende leefgewoonten, parkeerproblemen, enzovoorts.

Overzicht Specialismen

Informatie

  • Nederlands
  • Fysiek
    Online

Inloggen voor mediators