Terug naar overzicht

blaauw care management

Odijk Monique Blaauw
Bezoek website

Sinds 2008 is Monique werkzaam als zelfstandig mediator. Zij heeft een juridische achtergrond en zich gespecialiseerd in arbeidsmediation.
Op de werkvloer kunnen situaties ontstaan, waarbij u vastloopt in de communicatie en niet meer ‘on speaking terms’ bent. Problemen kunnen spelen in de samenwerking tussen werkgever en werknemer, binnen teams, tussen partners in een bestuur, de directie of de maatschap. Dit alles is het werkgebied van de arbeidsmediator.
Het helpt om met een onafhankelijk persoon om de tafel te gaan. Zelfs wanneer de situatie uitzichtloos lijkt te zijn, kan het luisteren naar elkaar en echt horen wat de ander zegt, tot nieuwe inzichten leiden.
De partijen raken weer met elkaar in gesprek, waardoor er ruimte kan ontstaan om samen tot een structurele oplossing te komen.
Arbeidsmediation is een vorm van oplossing zoeken, die recht doet aan de betrokken partijen. U komt samen tot de kern van het geschil en onderzoekt welke opties er zijn. Omdat partijen zelf actief meedoen en meedenken om tot een oplossing te komen, is het maatwerk en zal de uitkomst zo acceptabel mogelijk zijn voor beide partijen. De uitkomst staat vooraf veelal niet vast, deze wordt tijdens de gesprekken duidelijk.
De arbeidsmediator kiest nooit partij en is neutraal. Is niet betrokken bij de organisatie, werkt onafhankelijk en zorgt voor een veilige omgeving, zodat de betrokken partijen in een vertrouwelijke setting hun standpunten kunnen inbrengen.
Monique is open en toegankelijk, oprecht geïnteresseerd in mensen. Zo zorgt zij ervoor dat alle betrokkenen zich op hun gemak voelen. Zij kan goed luisteren en is nuchter, eerlijk en direct.
Mediation is snel inzetbaar, waardoor de negatieve effecten van de verstoorde (arbeids)relatie omgebogen kunnen worden in een positieve richting. Beide betrokken partijen kunnen dan weer verder.
“Conflicten kun je beter samen oplossen.”

Informatie

  • Engels
    Nederlands

Inloggen voor mediators