Terug naar overzicht

Buis & Blekkingh Mediators en Trainers

Grootebroek Karin Blekkingh
Bezoek website

Karin Blekkingh werkt sinds 2008 als mediator. Zij is niet alleen NMI geregistreerd, maar zij is ook DNV gecertificeerd NMI mediator en voldoet daarmee aan de allerhoogste kwaliteitseisen. Haar werkgebied bestrijkt heel Nederland. Karin is een doortastende mediator. De menselijke maat staat bij haar voorop. Karin doet mediations voor overheden, bedrijven en privé personen. Karin is gespecialiseerd in familiemediations. Haar jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid maakt haar ook bij uitstek geschikt voor hulp bij geschillen tussen burgers en overheid op alle denkbare terreinen, maar vooral ook op de terreinen Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en WMO; Voorts heeft zij ruime ervaring met geschillen tussen particulieren onderling (ondermeer familieconflicten en burengeschillen); Geschillen tussen particulieren en bedrijven; Geschillen tussen bedrijven onderling; Conflicten op de werkvloer. Daarnaast is Karin gespecialiseerd in Beleids en Groepsmediation. Bij conflicten en besluitvormingsprocessen zijn niet altijd twee partijen betrokken, maar soms veel meer spelers. Denk aan overheden, bedrijven, werkafdelingen, verenigingen, particulieren, families. Die spelers hebben vaak tegenstrijdige standpunten. Dat kan betekenen dat besluiten of oplossingen niet, of moeizaam van de grond komen. Dat is jammer, want dan is niet het maximale uit de inspanning gehaald. Dat kan beter. Hoe? Door de inzet van een mediator die zich heeft toegelegd op dit soort processen, een mediator, die weet hoe groepsdynamiek werkt en die in staat is dergelijke processen vlot te trekken. U kunt dan een enorme stap voorwaarts maken. Snellere en betere besluitvorming zijn het resultaat. Dat is pure winst, zowel op inhoud als in tijd, en dus in draagvlak en in kosten. Karin heeft een jarenlange managementervaring bij de gemeentelijke overheid. Het begeleiden van beleidsprocessen en het leiden van complexe projecten zijn haar dagelijks werk. Zij doceert het vak beleidskunde en traint ambtenaren in het toepassen van mediationvaardigheden.

Informatie

  • Duits
    Engels
    Nederlands
    Spaans

Inloggen voor mediators