Terug naar overzicht

Dick Allewijn, mediator

Den Haag Dick Allewijn
Bezoek website

Dick (prof. mr. D.) Allewijn is sinds 2000 MfN-registermediator en trainer. Van 2017 tot 2020 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In het verleden werkte hij als advocaat en als rechter, beurtelings in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke teams. Hij schreef het boek Met de overheid om tafel, fair play aan beide kanten (tweede druk, SDU 2013) en promoveerde in 2011 bij prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer op een proefschrift getiteld Tussen partijen is in geschil, de bestuursrechter als geschilbeslechter. Op 23 maart 2018 sprak hij zijn oratie uit getiteld: Tussen recht en vrede, mediation in de responsieve rechtsstaat (SDU 2018). Hij was tot 2022 lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators.

Overzicht Specialismen

Informatie

  • Engels
    Nederlands
  • MfN

Inloggen voor mediators