Terug naar overzicht

Diederen Mediator

Amsterdam Arno Diederen
Bezoek website

Arno Diederen is Master of Dispute Resolution, NMI- registermediator te Amsterdam. Sinds 1999 begeleidt hij jaarlijks enkele tientallen mediation- en onderhandelingstrajecten, zowel in business en dealmaking, als bij samenwerkings- en arbeidsverhoudingen, en familie- en erfrechtelijke geschillen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met mediation via internet en andere elektronische communicatiemiddelen, waarbij partijen en de mediator niet lijfelijk in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Hierbij spelen vaak grensoverschrijdende aspecten, geografische afstand of verschil in culturele achtergrond, en de voertaal kan Nederlands, Frans, Engels, Duits of een combinatie daarvan zijn. Vaak is de juridische problematiek complex en samenwerking met advocaten bij het zoeken naar een oplossing is dan essentieel. Door zijn zeer gevarieerde mediationpraktijk is hij gedwongen te werken met een breed palet aan conflictoplossingsmethoden en dat stelt hem weer in staat steeds nieuwe mogelijkheden te verkennen, aansluitend op de behoefte van partijen. Diederen doceert mediation, onder andere bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de rechterlijke macht en houdt regelmatig lezingen over mediation en de rechtspraktijk. Publicaties: -To Plead or not to Plead, de rol van de advocaat als begeleider van zijn cliënt in het mediationtraject (NMI 2006), - Hoofdstuk 16: Mediation en Mediation Advocacy in: Jongbloed en Ernes (red): Burgerlijk Procesrecht Praktisch Belicht, 5e druk Kluwer 2011. -De interculturele factor als uitdaging: cross culturele aspecten in de praktijk van de mediator in: Frerks, G.E., (red) Congresbundel Cross-cultural mediation, Univ. Utrecht, (verschijnt in oktober 2011 bij Maklu uitgevers) Arno Diederen vervult diverse bestuursfuncties waaronder die van secretaris van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA) Contact: diederen@mediator-advocaat.nl website: www.diederenmediator.nl

Informatie

  • Duits
    Engels
    Frans
    Nederlands

Inloggen voor mediators