DM Mediation

Naarden Dominique Maas
Bezoek website

Na 20 jaar ervaring in verschillende (internationale) functies in de financiële dienstverlening, heb ik ervoor gekozen om mijn kennis en ervaring in te zetten als mediator voor zakelijke geschillen. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan bij diverse strategische- en financieringsvraagstukken bij (familie)bedrijven. Vraagstukken waarbij vaak conflicten ontstaan door verschillen in begrip en verwachtingen van partijen. Tevens heb ik in diverse managementfuncties te maken gehad met conflicten met cliënten en medewerkers, waarbij ik intuïtief goed in staat bleek partijen tot elkaar te brengen. Door deze diverse rollen is het mij duidelijk geworden dat ik een natuurlijke aanleg heb voor het in beweging krijgen van vastgelopen conflicten. Door mijn mens- en resultaatgerichte houding ben ik zeer goed in staat om partijen, onder behoud van volledige autonomie, te begeleiden tot een voor ieder van hen optimaal resultaat. DM Mediation is gespecialiseerd in zakelijke en arbeidsconflicten. Mijn achtergrond zet ik graag ik bij de mediations, die ik begeleid, omdat ik ervan overtuigd ben dat een mediator, naast een professionele procesbegeleiding, additionele waarde kan toevoegen door ervaring in de betreffende kwesties en/of sector. Afhankelijk van de aard van het conflict, werk ik tevens samen met andere MfN mediators, om ervoor te zorgen dat de beste professionals aan tafel zitten.

Informatie

  • Duits
    Engels
    Frans
    Nederlands

Inloggen voor mediators