DR Consultancy

Heerhugowaard Desiree Rooze
Bezoek website

Werkzaam als arbeidsmediator sinds 2002. Mijn werk richt zich op het raakvlak van mens, arbeid en organisatie. Veelal in samenhang met (ziekte)verzuimproblematiek en re-integratie. Uit hoofde van mijn beroep als mediator heb ik mij in de loop der tijd gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Met name wanneer een situatie tot arbeidsverzuim leidt of dreigt te leiden. Mijn werkervaring (arbeidsdeskundige, coachen van leidinggevenden) en opleidingen (waaronder A&O psychologie) bieden hiervoor een stevige basis. Ik ben sterk in het meehelpen analyseren van de werkelijke knelpunten binnen een complexe situatie en het ondersteunen bij het richting geven aan de gewenste toekomst. Ik werk zoveel mogelijk oplossingsgericht. Deze werkwijze is effectief en daarmee tijd- en kostenbesparend. Bovendien is het een voordeel dat de gesprekken in een positieve sfeer verlopen. Klanten waarmee ik werk worden uitgenodigd om een gezamenlijk doel te formuleren, oplossingen te bedenken en acties uit te voeren die dit doel dichterbij brengen.

Informatie

  • Nederlands
  • MfN

Inloggen voor mediators