Astrid Ike

Astrid Ike

Mediation werk & team betreft alle arbeidsconflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Hierbij gaat het om conflicten tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, re-integratie van de zieke werknemer (eerste en tweede spoor), exitmediation en meerpartijenconflicten.Er zijn talloze redenen voor arbeidsconflicten: gebrek aan waardering, onduidelijkheid over takenpakket of verantwoordelijkheid, miscommunicatie (m.n. emailverkeer), botsende ego’s, arbeidsvoorwaarden etc. Ik zal als mediator streven naar een voor alle partijen bevredigende en acceptabele situatie. De mediation kan de volgende uitkomsten hebben: Herstel van de relatie tussen beide partijen of binnen het team; reïntegratie elders in het bedrijf; reïntegratie bij een andere werkgever of het verbreken van de arbeidsverhouding.

Informatie

  • Engels
    Nederlands
    Spaans

Inloggen voor mediators