Terug naar overzicht

Consilio Tax & Law

Maastricht Iwan Vojacek
Bezoek website

Niet voor u, maar met u
Mensen keren elkaar tijdelijk de rug toe om tal van redenen. Wij zijn er dan voor u, maar nog veel meer met u.
Verplaatsen
Wij verplaatsen ons in uw persoonlijke verhaal en dat van de andere partij. Zo openen we de weg naar een oplossing waar iedereen verder mee kan.
Luisteren
Dit doen wij op de eerste plaats door te luisteren. U krijgt bij ons de gelegenheid uw eigen verhaal te vertellen zonder dat er geoordeeld of veroordeeld wordt.
Vertrouwen
Bij ons bent u vrij om te spreken en uit te spreken waar het daadwerkelijk om gaat. Aandacht en respect zijn voor ons kernwaarden. Vertrouwen en vertrouwelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Veiligheid
Wij zijn betrokken zonder daarin partijdig te zijn. Wij kunnen ons voldoende inleven in uw conflict zonder dat we ons het conflict toe eigenen.
Begeleiding
Als onze begeleiding ertoe leidt dat u een oplossing vindt voor uw conflict dan zijn wij in onze missie geslaagd. Ook nadat het conflict is opgelost kunnen wij u blijven begeleiden.

Inloggen voor mediators