Terug naar overzicht

Rundberg Bouwmediation

Bilthoven Jeffrey Rundberg
Bezoek website

Als zakelijk mediator ben ik gespecialiseerd in de bouw- en vastgoedmarkt. Door mijn jarenlange ervaring in de internationale bouw- en constructiewereld heb ik inhoudelijke kennis van contracten en contractvorming. Daarnaast heb ik hands-on ervaring als projectleidinggevende en werkgever. Dit alles maakt dat ik een brede interesse, kennis en ervaring heb. Ik ben graag constructief in conflicthantering en laat mij leiden door de uitspraak ‘hoe dieper de kloof, hoe mooier de brug’. Het bouwen van een brug, een verbinding tussen partijen, spreekt mij als ingenieur zeer aan.

We krijgen dagelijks te maken met discussies die kunnen leiden tot conflicten. Hierom wilde ik meer weten over conflicten en hoe hiermee om te gaan, om een betere projectmanager te worden. De opleiding tot mediator heeft mij doen inzien wat de kracht van bemiddeling kan zijn, hoe strijdende partijen er samen sterker uit kunnen komen. We neigen er snel naar om zakelijke conflicten via juridische procedures af te handelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de partijen beter eerst een goed gesprek kunnen aangaan onder begeleiding van een mediator. Zakelijke conflicten zijn vaak complex en de partijen zijn bij uitstek het meest bekend met de inhoud. Mediation helpt partijen op een efficiënte manier in overleg te gaan door communicatie weer op gang te brengen en het proces te structureren. De betrokken partijen kunnen zich dan concentreren op de inhoud om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Dat scheelt vaak heel veel tijd en kosten. Ik draag er als onafhankelijk en neutraal gesprekspartner dan ook graag aan bij dat partijen er samen uitkomen.

Overzicht Specialismen

Inloggen voor mediators