k ee s

Rheden Kees Eijk
Bezoek website

Het conflict Conflicten op het werk, binnen de familie of in de woonomgeving zijn chronische energievreters. Ze doen een voortdurende aanslag op het welbevinden van de betrokkenen in het conflict en hebben vaak een negatieve uitstraling op mensen in de omgeving. Toch leidt zelfs intens onbehagen in een conflict er niet toe dat de betrokkenen automatisch de snelste weg kiezen uit de situatie. Sterker nog, het gevoel om niet gehoord te worden, niet begrepen te worden of tegengewerkt te worden lijkt voldoende kracht te leveren om conflicten jarenlang te laten voortslepen. De sleutel De sleutel om uit deze situatie te ontsnappen ligt daarmee bij de betrokkenen zelf. Alleen zij weten wat hen in de weg staat om een verstoorde relatie te herstellen. En alleen hun inzichten, keuzes en acties kunnen beweging brengen in het vastgelopen systeem. Daar zit de kracht van mediation. Mediation zie ik als een ontmoeting tussen mensen die de intentie hebben om een verstoorde relatie onder handen te nemen, en daarbij duidelijk willen krijgen wat hierbij in de weg staat. Nieuwe inzichten of ontwikkelingen die in de loop van het gesprek ontstaan, kunnen deelnemers ertoe doen besluiten om verandering in hun situatie te brengen. De mediator De mediator heeft in dit proces +¬+¬n belangrijke rol: zorgen dat het gesprek tussen de deelnemers zo constructief mogelijk verloopt. Dat wil zeggen, het ondersteunen van de deelnemers bij het helder maken van hun kijk op de situatie. De mediator helpt om per thema duidelijk te krijgen wat hen verdeeld houdt. Deze verheldering helpt een deelnemer om te bepalen welke keuzes hij/zij wil maken en welke acties hij/zij eventueel wil nemen. Mijn naam is Kees van Eijk, ik ben consultant en intern mediator in het bedrijfsleven. Naast mijn vaste aanstelling werk ik als zelfstandig NMI-registermediator en trainer-acteur bij mediation opleidingen. Meer informatie over mijn achtergrond vindt u op http://www.linkedin.com/pub/kees-van-eijk/3/909/2a6/nl.

Overzicht Specialismen

Informatie

  • Nederlands

Inloggen voor mediators