Koster Mediation

Dalfsen Erik Koster
Bezoek website

Vanaf 1988 ben ik werkzaam in De Rechtspraak, sinds 1994 als rechter. En sinds 2014 heb ik daarnaast mijn eigen praktijk als mediator. In beide functies kan ik met mijn persoonlijke eigenschappen goed uit de voeten, zoals mijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en betrokkenheid. Ik ben met mijn mediatorpraktijk begonnen omdat ik in de loop van de tijd behoefte kreeg, om me ook toe te leggen op andere vormen van conflictbeslechting, buiten de strikt juridische procedures om.

RECHTER
Na mijn rechtenstudie in Nijmegen ben ik in 1988 aan een loopbaan begonnen bij de rechterlijke macht. Eerst als Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding (RAIO) bij de rechtbank in Almelo. Vanaf 1994 als rechter bij de rechtbank in Leeuwarden en vanaf 2001 bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, tegenwoordig de Rechtbank Overijssel. In 2007 draag ik de titel: senior-rechter. Naast het primaire rechterswerk ben ik in de loop van de jaren ook actief geweest als opleider van nieuwe rechters en als persrechter.

RECHTSGEBIEDEN
In al die jaren heb ik brede ervaring opgedaan in verschillende rechtsgebieden, zoals strafrecht, handelsrecht, insolventierecht en familie- en jeugdrecht. Vanaf februari 2014 houd ik mij als kantonrechter vooral bezig met consumentenzaken, arbeidszaken, huurzaken en handelszaken met een financieel belang tot € 25.000,00.

DE STAP NAAR MEDIATION
In 2013 besloot ik om mijn blik als geschillenbeslechter te verruimen en me ook op andere vormen van conflictoplossing te richten. Na de mediationopleiding bij de Lime Tree kon ik mij een jaar later inschrijven in het MfN-registermediator en ben ik mijn eigen mediationpraktijk begonnen. Na de basisopleiding tot registermediator heb ik de Specialisatieopleiding Arbeidsmediation, Familiemediation en Mediation in Strafrecht gevolgd. Als mediator richt ik me nu vooral op de rechtsgebieden waarin ik ook als (kanton-)rechter actief ben.

RECHTER VERSUS MEDIATION
De rol van een mediator is echt anders dan die van een rechter. Mijn opstelling is neutraler en ik heb meer tijd en aandacht voor wat de conflictpartijen zelf belangrijk vinden en voor hun onderlinge communicatie. Ook de rol van de partijen is een andere. Zij beslissen zelf over de mogelijke oplossingen die op tafel komen. De voldoening van een herstelde communicatie en een gezamenlijk gedragen oplossing vormt het doel van ieders inspanning.

Informatie

  • Engels
    Nederlands
  • MfN
  • Fysiek
    Online

Inloggen voor mediators