Terug naar overzicht

Margot Goeyers (zakelijke) mediation & legal support

Nijmegen Margot Goeyers
Bezoek website

Doelgroep:
Bedrijven, overheden en andere organisaties (zoals verenigingen / stichtingen) die knelpunten van uiteenlopende aard wensen op te lossen. Denk daarbij aan:
• Contractuele geschillen, intern en extern;
• Samenwerkingsproblemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
• Samenwerking binnen (project-) teams;
• Bestuurlijke geschillen bij bedrijven (Raad van Bestuur / OR etc.);
• Bestuurlijke geschillen bij overheden (intern, onderling en tussen overheid - burger);
• Organisatorische geschillen bij Verenigingen /Stichtingen;
• Arbeidsgeschillen;
Aansprakelijkheidskwesties, etc.

Informatie

  • Engels
    Nederlands

Inloggen voor mediators