Terug naar overzicht

2FM Mediationbureau in Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. ADR - en MfN registermediator

's-Hertogenbosch D. Monsauret-Jurrius ADR, MfN
Bezoek website

Mediationbureau 2FM is een gespecialiseerde praktijk voor conflictoplossingen met ruim 20 jaar bemiddelingservaring: mediation, dialoogbemiddeling, conflictadvies, -coaching en communicatietraining voor conflictvaardig leiderschap. De registermediator is ADR (internationaal) én MfN (nationaal) gecertificeerd en is gespecialiseerd in arbeid en organisatie, erkend familiemediator en ADR/ICR gecertificeerd (team) conflictcoach. Kantoorlocaties in Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

>Mens- én oplossingsgericht.
Registermediator Diana D.M. Monsauret-Jurrius, ADR.MED®,MfN volgde haar opleiding tot professioneel mediator bij de specialist op het gebied van mediationopleidingen tevens de oprichter van het Nederlands Mediation Instituut, het huidige MfN en heeft ruim 20 jaar coachings-, bemiddelings- en onderhandelingservaring. Daarnaast heeft zij door specialisatieopleidingen en praktijkervaring de volgende specialismen:
- arbeids- en organsiatie mediation
- zakelijke conflicten
- onderhandelingen
- (team) conflictcoaching
- relatieherstel mediation
- familie(bedrijf) mediation

Ze is een bruggenbouwer. Iemand die partijen nader tot elkaar brengt en de machtsbalans tussen werkgever en werknemer in evenwicht brengt.
Naast haar erkenning als ADR - / MfN-familiemediator is ze ook ervaringsdeskundige bij familiezaken. Haar expertise reikt van herstelbemiddeling tot en met geëscaleerde vechtscheidingen en samengestelde gezinnen. Ferm én doortastend met respect voor iedere vorm van emotie.
In juridisch opzicht is haar kennis en kunde gericht op het arbeidsrecht, personen- en familierecht dit in aansluiting op de meest recente jurisprudentie.

"Cliënten schrijven over mij dat ik vriendelijk en professioneel ben, ook duidelijk en strikt waar nodig. Bovenal onpartijdig. Mijn stijl is empathisch doch doortastend, ferm en evaluatief. Dit betekent dat ik naast de aandacht voor emoties ook inhoudelijk inga op de kwestie en zodoende een bijdrage kan leveren aan de oplossing. Naar mijn visie kies je voor mediation wanneer naast de inhoudelijke oplossing, ook de mens centraal staat: Als mensen er écht toe doen."

In samenwerking met HR-bureau 2FM is Diana Monsauret ook inzetbaar als LVV erkend extern vertrouwenspersoon. Uw bijstand in het geval van grensoverschrijdend gedrag, integriteitskwesties en voor de implementatie van de Arbeidsomstandighedenwet in uw organisatie.

Inloggen voor mediators