Terug naar overzicht

Mediationpraktijk Agnes Vluggen

Gratis kennismakingsgesprekDirect beschikbaar
Weert Agnes Vluggen
Bezoek website

Ik ben MfN-registermediator gespecialiseerd in arbeidszaken en LVV-registervertrouwenspersoon.
Conflicten op het werk zijn er altijd geweest en komen met grote regelmaat voor. Voor vele HR professionals en leidinggevenden blijft het een lastig te bespreken onderwerp. Men gaat het onderwerp het liefst uit de weg. Onderzoek naar conflicten op de werkvloer blijkt daardoor lastig. De ervaring leert dat een arbeidsconflict vaak veel invloed heeft op het arbeidsproces. Het werk stagneert en de aandacht en de energie verschuiven van het werkproces naar het conflict. Bij conflicten op de werk en rond de werkvloer kunt u onder andere denken aan:
- Een zieke werknemer (in circa 70% van de ziektegevallen is een conflict aanwezig);
- onenigheid/onvrede over de kwaliteit van het functioneren;
- veranderingen in de organisatie, zoals (wennen aan) een nieuwe leidinggevende;
- onvrede over de manier van werken, over machtsverhoudingen, over manier van leidinggeven/-
ontvangen;
- een verstoorde relatie tussen werknemers, teams, managers etc.;
- miscommunicatie;
- gebrek aan waardering;
- een slechte financiƫle situatie van het bedrijf en gedwongen ontslag.
Al deze conflicten hebben negatieve gevolgen. Niet alleen voor de gezondheid en het welbevinden van de personen die het betreft, maar zeker ook voor de werkprestatie en de organisatie. Arbeidsmediation kan dan een snelle en effectieve methode zijn om het conflict tot een oplossing te brengen.

Inloggen voor mediators