Terug naar overzicht

Meijer Liebregs Advocatuur en Mediation

Voorburg Tineke Liebregs
Bezoek website

Naam: mr Tineke Liebregs. Beroep: NMI Register Mediator en oud-advocaat Ervaring: sinds 2012 NMI Register Mediator; sinds 2010 NMI Mediator, sinds 2007 mediator; als advocaat ingeschreven in 2000; als advocaat uitgeschreven in maart 2013; van 1987 - 2000: gemeentesecretaris van een grote gemeente (100.000+); van 1976 - 2000: leidinggevende bij lokale en regionale overheden; van 1973 - 1976: jurist, beleidsmedewerker bij een middelgrote gemeente Nevenfuncties in private, publieke en politieke sfeer. Is zeer ervaren in de verschillende manieren waarop conflicten kunnen worden opgelost en met de belangen die telkens spelen. is in staat vanuit deze brede werkervaring conflicten op de meest uiteenlopende gebieden deskundig en met gevoel voor de daarin spelende emoties te benaderen. Zoals: geschillen tussen overheden en derden (organisaties, maar ook burgers); geschillen binnen politieke partijen / fracties arbeidsconflicten, in het bijzonder binnen ambtelijke en semi ambtelijke organisaties, geschillen uit overeenkomsten (zakelijk, persoonlijk) echtscheidingen, met inbegrip van omgangsgeschillen burenconflicten wijze van benaderen: onpartijdig, respectvol en bewust van de autonomie van de partijen in het conflict: zij nemen immers vrijwillig deel aan de mediation vanuit de wens het conflict opgelost te zien met oplossingen waarin zij zich herkennen; werkt alleen, dan wel met een co-mediator (géén extra kosten!) werkt volgens het NMI Mediation Reglement en met inachtneming van de overige NMI reglementen en regels, waaronder de NMI gedragsregels Kosten:E. 200,00 per uur, excl. BTW en kosten als huur van een vergaderkamer, inschakeling van een derde deskundige etc. In de mediationprijs zijn wèl de reiskosten inbegrepen die mediator (en co-mediator) moeten maken in het kader van de mediation. Werkt ook op toevoegingsbasis

Informatie

  • Engels
    Nederlands

Inloggen voor mediators