Terug naar overzicht

Meijer & Liebregs mediation

Voorburg Tineke Liebregs
Bezoek website

mr C.L. (Tineke) Liebregs: MfN geregistreerd mediator, oud-advocaat, oud-voorzitter ombudscommissie gemeente Deft, oud-plv. lid bestuur Hoogheemraadschap Delfland, voormalig gemeentesecretaris, lid div. bestuurlijke en politieke netwerken.
Aandachts- en conflictgebieden:
· overeenkomsten (uitleg van, zowel als uitvoering van overeenkomsten),
· arbeidsgeschillen, ook binnen overheidsorganisaties,
· relatieconflicten,
· geschillen tussen overheden,
· geschillen tussen overheidsorganisaties en derden (burger – overheid; dienstverleners – overheid),
· geschillen binnen en met samenwerkingsverbanden (privaatrechtelijk, zoals maatschappen en vennootschappen, publiekrechtelijk, zoals gemeenschappelijke regelingen).

Informatie

  • Engels
    Nederlands
  • MfN
  • Fysiek
    Online

Inloggen voor mediators