Terug naar overzicht

MeijerLiebregs Mediation en Juridische Dienstverlening

Voorburg Erik Meijer
Bezoek website

Naam: mr Erik Meijer Beroep: NMI Register Mediator en Advocaat Ervaring: sinds 2012 NMI Registermediator en advocaat; sinds 2009 NMI-mediator en advocaat; specialisatie: personen- en familierecht, jeugdrecht, strafrecht, zakelijke mediations, burenrechtelijke mediations; sinds 1991 advocaat van 1989 - 1991: organisatie- en informatica adviseur van 1982 - 1989: plv. directeur organisatie en informatievoorziening Ministerie VROM van 1980 - 1982: hoofd Bureau Secretaris-Generaal Ministerie VROM van 1977 - 1980: stafmedewerker Bureau Secretaris-Generaal Ministerie VROM van 1972 - 1977: als jurist werkzaam bij het Staatstoezicht op de Volkshuisvesting (en de ruimtelijke ordening) diverse politieke (neven)functies in de lokale politiek (w.o. gemeenteraadslid, voorzitterschap commissie voor bezwaar- en beroepschriften, Vereniging voor Openbaar Onderwijs) Is zeer ervaren in de verschillende manieren waarop conflicten kunnen worden opgelost en met de belangen die telkens spelen. is in staat vanuit een brede werkervaring conflicten op de meest uiteenlopende gebieden deskundig en met gevoel voor de daarin spelende emoties te benaderen. Zoals: echtscheidingen, met inbegrip van omgangsgeschillen boedelscheidingen alimentatieconflicten arbeidsconflicten burenconflicten geschillen uit overeenkomsten (zakelijk, persoonlijk) geschillen tussen overheden en derden (organisaties, maar ook burgers) wijze van benaderen: onpartijdig, respectvol en bewust van de autonomie van de partijen in het conflict: zij nemen vrijwillig deel aan de mediation vanuit de wens het conflict opgelost te zien met oplossingen waarin zij zich herkennen; werkt alleen, dan wel met een co-mediator (géén extra kosten!) werkt volgens het NMI Mediation Reglement en met inachtneming van de overige NMI reglementen en regels, waaronder de NMI gedragsregels Kosten:E.200,00 per uur, excl. BTW en kosten als huur van een vergaderkamer, inschakeling van een derde deskundige etc. In de mediationprijs zijn wèl de reiskosten inbegrepen die mediator (en co-mediator) moeten maken in het kader van de mediation. Werkt ook op toevoegingsbasis

Informatie

  • Engels
    Nederlands

Inloggen voor mediators