Terug naar overzicht

Project Leefkracht

De Lier Anne-Margreet Dikkenberg
Bezoek website

Zit u met een bepaalde situatie in de maag en zie je dit graag anders? Dan bent u bij Project Leefkracht aan het juiste adres. Ik mag graag partijen elkaar (weer) beter laten verstaan d.m.v. observatie van de verbale en non-verbale communicatie tussen die partijen en het stellen van verhelderende vragen om zo de wensen, behoeften en verlangens van beide partijen boven water te krijgen. Dit doe ik door het stellen van intuïtieve vragen, soms heel direct, soms met een omweg en vaak met een vleugje humor.

Want, actie is reactie. U kent dat wel: hij/zij deed dit, ik vond dit ervan en zei/deed vervolgens dat, hij/zij deed toen dit etc... Acties komen voort vanuit een situatie van persoonlijke/zakelijke omstandigheden. Ons brein kiest dan automatisch voor de beste oplossing op dat moment aan de hand van beschikbare gegevens. Een reactie op een actie van een andere partij is ALTIJD gebaseerd op mankerende informatie. Immers, je bent die ander niet en dus weet je nooit 100% waarom de ander doet zoals hij/zij doet. Als we het zelf al goed weten... U leest dit, dus u weet ook dat deze miscommunicatie volledig uit de hand kan lopen en van kwaad tot erger kan gaan, De hele situatie voelt niet goed en u wilt dit verbeteren. Wanneer er dan eens goed gepraat wordt in een veilige omgeving voor beide partijen dan worden beweegredenen/motieven/intenties van gedane acties zichtbaar. Er ontstaat dan vaak wederzijds begrip met positieve gevolgen voor beide partijen. Dat ik daar dan aan mee heb mogen werken, dat geeft mij nou voldoening!

Verder, als gediplomeerd en geregistreerd (BLCN) leefstijlcoach zijnde combineer ik graag leefstijl en mediation. De leefstijlgebieden voeding, beweging, slapen, stress & ontspanning en verslaving raken het vlak van mediation in die zin dat deze heel bepalend kunnen zijn voor de situatie waaruit iemand handelt. Ik heb overigens weliswaar een basis opleiding MfN mediator gevolgd (bij het Mediation Educatie Centrum) maar ik ben niet lid van het MfN. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger buurtbemiddeling bij Vitis Welzijn Westland. Daarnaast ben ik opgegroeid in een ondernemersgezin, heb ik gewerkt in het familiebedrijf en bij diverse andere bedrijven. Ik weet dus welke spanningen er binnen een (familie)bedrijf en op de werkvloer kunnen zijn en hoe deze iets kunnen beïnvloeden.

Goed om te weten: mijn hulp richt zich voornamelijk op de communicatie tussen de partijen. Ik verstrek dan ook geen informatie of inhoudelijke adviezen tijdens de mediation. Hiervoor verwijs ik u graag naar deskundigen op dat gebied.

Bent u toe aan verbetering? Neem dan contact op met Project Leefkracht! Zie ook www.projectleefkracht.nl. Het onderdeel Mediation vindt u bij het menu "Voor de werkgever").

Inloggen voor mediators