Terug naar overzicht

Clear Skies Mediation

Sjoerd van Wetten
Bezoek website

--Achtergrond--
Ik weet wat het betekent om donkere wolken te ervaren, en dat het goed is om de hulp te vragen die je nodig hebt en ook verdient. In 2022 ben ik zelf in aanraking gekomen met mediation. Doordat 'mijn' mediator niet voldeed aan de kwaliteitsnormen die het MfN-register stelt, was er ook geen sprake van een succesvolle mediation en is mijn kwestie ge√ęscaleerd. Toen besefte ik dat een gesprek onder vakkundige begeleiding onmisbaar is en ervoor kan zorgen dat standpunten worden omgezet in gezamenlijke belangen. Daarom besloot ik om mijzelf om te scholen zodat ik mensen met de juiste beroepshouding en op een zorgvuldige en motiverende wijze kan begeleiden.

Ik ben Sjoerd en ik help je graag in je zoektocht naar een blijvende oplossing.

--Filosofie--
De filosofie achter Clear Skies Mediation is eenvoudig: ik help donkere wolken verdwijnen zodat jullie de zon weer kunnen toelaten in je eigen leven. Dat wil niet zeggen dat dit eenvoudig is, of dat er geen emoties meespelen. Die emoties zijn namelijk onderdeel van een helend proces, en krijgen daarom ook alle ruimte en aandacht. Zolang jullie bereid zijn om met elkaar in gesprek te blijven, om te luisteren naar elkaars standpunten en om te werken aan een uitkomst, zullen die donkere wolken verdwijnen.

--Kwaliteiten--
In mijn optiek is mediation een proces waarbij je in een veilige omgeving probeert een negatieve spiraal te doorbreken. Om de onderlinge verhoudingen weer te normaliseren, en op zoek gaat naar een blijvende oplossing. Om dat mogelijk te maken zijn enkele kerncompetenties van belang die goed bij mij aansluiten:

_Rust: ik maak graag een praatje, maar ben geen praatjesmaker.
_Sensitief en opmerkzaam: naast een hoge mate van mensgerichtheid, ben ik iemand die goed kan luisteren en goed kan afstemmen op zijn omgeving en op de behoeften van anderen.
_Neutraal: ik oordeel niet en heb geen enkel belang. Het gaat om jou.
_Open en eerlijk: ik werk transparant en behandel iedereen gelijkwaardig
_Rechtvaardig: ik wil graag het goede doen en de dingen goed doen.
_Regisseur: ik steun en faciliteer jullie proces om weer in gesprek te gaan en om tot een duurzame oplossing te komen. Jullie gaan over de inhoud.

--Opleidingen--
Na de Hotelschool ben ik in 2007 in deeltijd rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en aansluitend aan de Open Universiteit. In 2020, tijdens de Covid-19 pandemie, heb ik mij verder ontwikkeld op het gebied van strategisch relatiemanagement. In 2022 heb ik de basis mediationopleiding afgerond aan de Academie voor Mediationopleidingen, waarna ik in 2023 de accreditatie familiemediation heb ontvangen. Medio 2023 ben ik van plan om de specialisatie arbeidsmediation te volgen. Door mijn veelzijdige achtergrond ben ik dan ook in staat om iedereen tijdens de mediation op alle mogelijke onderdelen te begeleiden.

--Kwaliteitsborging--
Als MfN-registermediator blijf ik mijzelf permanent ontwikkelen voor het onderhouden, vergroten en verbreden van mijn kennis en vaardigheden. Daarbij volg ik alle ontwikkelingen op het gebied van mediation en neem ik iedere drie jaar deel aan een peer-review; het kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of mijn mediationdiensten voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht.

Inloggen voor mediators