Staal Mediation

Noordlaren Astrid Staal
Bezoek website

STAALMEDIATION richt zich voornamelijk op familie- en arbeidszaken. Astrid Staal ervaart het als een voorrecht om mensen te mogen bijstaan in een moeilijke fase van hun leven en met hen gezamenlijk onder de gegeven omstandigheden tot de best mogelijke oplossing te komen. Haar benadering is betrokken, doortastend en oplossingsgericht. Achtergrond - Opleiding maatschappelijk werk Sociale Academie - Studie Rechtsgeleerdheid richting Privaatrecht RUG - MfN-familie registermediator - Specialisatieopleiding Familie Mediation - Opleiding tot Bijzondere Curator in jeugdzaken, PAO Universiteit Leiden - ingeschreven als rechtbankmediator bij Rechtbank Noord Nederland STAALMEDIATION staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand is mogelijk. Mw.mr.A.E.Staal Raadhuisplein 7 9641 AW Veendam T 0598-870054 E info@staalmediation.nl I www.staalmediation.nl

Informatie

  • Nederlands

Inloggen voor mediators