Terug naar overzicht

Veldink & Partners, mediation & notarieel advies

Meppel Dick Veldink
Bezoek website

Mr D. (Dick) Veldink is fulltime mediator en juridisch adviseur in Meppel, Heerenveen en Zwolle. Zijn roots liggen in het notariaat, waar hij 30 jaar werkzaam was, waarvan 14 jaar als zelfstandig notaris. Vanaf 1998 is hij tevens werkzaam als mediator. Na in 2005 op zijn verzoek eervol te zijn ontslagen als notaris heeft hij zich in de eerste plaats op mediation gericht. Hij doet dit vanuit de stellige overtuiging dat mediation in vrijwel alle gevallen leidt tot grotere tevredenheid dan een uitspraak van de rechter omdat partijen zelf de regie houden. Zijn stijl is erop gericht partijen elkaar met respect te doen benaderen en met ruimte voor emoties de oplossing van het conflict als doel te houden. Daarbij is hij er alert op dat een eventueel verschil in kennisniveau tussen partijen wordt weggenomen.
Dick Veldink heeft ruime ervaring in mediation, in de zuivere vorm maar ook in "medarb" (een combinatie van mediation en arbitrage, met een uitspraak of advies van hem als deskundige, al of niet bindend), en met andere toegepaste vormen van mediation, bijvoorbeeld verschillende soorten onderhandelingen en andere bemiddelingen, maar ook individuele adviesgesprekken. Mediation vormt het belangrijkste deel van zijn praktijk onder de naam Veldink & Partners, mediation & notarieel advies. Daarnaast werkt hij samen met een zakenpartner, die psycholoog en mediator is, onder de naam Mediation Noord-Nederland (MNN), met vestiging in Heerenveen, Meppel en Zwolle. Hij is ook in breder verband actief in mediation-land, zo is hij sinds 2004 bestuurssecretaris van de NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging), de landelijke belangenorganisatie van en voor alle actieve mediators.
Vanaf de start in Nederland is hij als pionier betrokken bij online mediation met name op het terrein van familierecht en arbeidsrecht. Dat kan volledig online of in een gemengde of hybride vorm. Deze vorm van mediation is ideaal voor partijen die elkaar liever niet ontmoeten of die feitelijk geografisch ver van elkaar verwijderd zijn. Vanuit zijn achtergrond notariaat heeft Dick Veldink veel ervaring in het bemiddelen bij conflicten met een relatie naar familierecht en ondernemingsrecht. Bij familierecht kan worden gedacht aan (echt)scheiding en nalatenschappen. Gezorgd kan worden voor boedelverdeling, de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden ingeval er sprake is van een verrekenbeding en het maken van een alimentatieberekening. Een bijzondere tak van familierecht is de vereffening van nalatenschappen, als executeur-testamentair of als gevolmachtigde van erfgenamen, maar ook wettelijke vereffening van failliete nalatenschappen in opdracht van de rechtbank.
Voor wat betreft ondernemingsrecht heeft Dick Veldink ruime ervaring als het gaat om conflicten binnen bedrijfsstructuren, zowel intern (arbeidsrecht) als extern (leverancier/afnemer) . Via de rechtbank worden onder meer zaken behandeld op het gebied van belastingen (o.a. IB en WOZ), uitkeringen en bestuursrecht zoals bouwvergunning en bestemmingsplan. Is een arbeidsrelatie dusdanig verstoord dat naar een afscheid wordt toegewerkt dan kan exit-mediation zorgen dat partijen ook de arbeidsrelatie goed kunnen afsluiten.
Rechtsbijstand: hij doet ook toevoegingszaken (door Justitie gesubsidieerde rechtsbijstand voor mediation) en verzorgt de aanvraag daarvoor. Zie ook: www.rechtsbijstand.nl.
Uw eigen rechtsbijstandsverzekering kent vaak een vergoeding van de kosten van mediation.

Inloggen voor mediators