Terug naar overzicht

Praktijk voor Mediation

Gratis kennismakingsgesprekDirect beschikbaar
Nijkerk Wilma van Maarschalkerweerd
Bezoek website

Overal waar mensen samenkomen, samenleven, samenwerken, ontstaan er conflicten. Dit hoeft geen probleem te zijn en wordt doorgaans snel opgelost. Maar een conflict in de familie of een echtscheiding kan behoorlijk ontwrichtend werken en veel negatieve energie kosten. Praktijk voor mediation begeleidt en ondersteunt jullie om uit deze nare situatie te komen. Wilma van Maarschalkerweerd is geregistreerd MfN-mediator en is geaccrediteerd familiemediator.

Scheiden
Een scheiding is een emotionele periode in je leven. Er spelen gevoelens van verdriet, boosheid, teleurstelling en onzekerheid. Daarnaast moet er veel geregeld worden, er komt heel veel op je af. Het is prettig als er iemand is die stap voor stap alles met jullie doorloopt en het overzicht bewaart. Praktijk voor Mediation begeleidt jullie scheiding van A tot Z. Het is natuurlijk belangrijk dat de scheiding voor jullie beiden goed wordt afgewikkeld. En als er kinderen in het spel zijn, dan staan hun belangen voorop! Zij krijgen een belangrijke stem bij het opstellen van het ouderschapsplan. Een kindgesprek is om die reden zeer aan te raden en behoort dan ook tot de mogelijkheden. Het ouderschapsplan wordt in heldere bewoordingen opgesteld, waarbij jullie wensen en die van de kinderen centraal staan.

Familiemediation
Conflicten binnen families zijn vaak pijnlijk en complex. Ruzies tussen broers en zussen, ouders en kinderen of overige familieleden maakt alles extra gevoelig. De inhoud van de conflicten zijn divers; te denken valt aan conflicten over nalatenschap, verdeling van zorg of geld, langslepende familieruzies, conflicten in een familiebedrijf. Er liggen vaak veel verborgen, diepgewortelde emoties en oude patronen aan ten grondslag. De gevolgen van een familieconflict zijn verdriet en boosheid, stress en spanningen of zelfs verbroken familiebanden. Familiemediation kan gelukkig een manier zijn om uit de impasse te komen. Ik kan met de betrokkenen kijken welke kwesties er spelen, welke gezamenlijke belangen er zijn en welke oplossingen leiden tot rust en herstel van de relatie. Want vaak is er de behoefte om met elkaar verder te gaan na het oplossen van het conflict.
Mediation is in veel situaties van meerwaarde en kan ook voor jullie de uitkomst zijn!

Inloggen voor mediators