AMV-Opleidingen

Opleidingen:

 • Register Scheidingsadviseur

  Een algemeen aanbod is niet meer voldoende. Specialiseren in het vak is een must! Genoeg reden om jezelf verder te specialiseren als scheidingsprofessional. Het biedt vele opties, het is interessant, je maakt een persoonlijke en zakelijke groei door én je gaat mee met de tijd. Het geeft je meer zekerheid in de arbeidsmarkt omdat iedereen een specialist ter beschikking wil hebben!

  Specialiseren als scheidingsadviseur
  Wil jij je graag verder specialiseren op het gebied van scheidingsbegeleiding?

  Dan is deze opleiding zeer geschikt. In de opleiding ontwikkel je verdiepende kennis en vaardigheden om professioneel een (echt)scheiding van A tot Z te begeleiden.

  De opleiding inclusief familie mediation garandeert jou een programma van hoge kwaliteit.
  Onder één dak bieden wij alle expertise voor scheidingsbegeleiding, wat je in huis dient te hebben als Register Scheidingsadviseur. Jaarlijks vinden er volgens de cijfers meer dan 37.000 echtscheidingen plaats. Binnen een scheiding spelen er juridische, emotionele, fiscale en financiële kwesties waarop jij als scheidingsadviseur uitkomst kunt bieden én het verschil maakt!

  Vanuit betrokkenheid, bevlogenheid en met expertise leiden wij cursisten op tot een scheidingsprofessional die mensen in scheidingsprocedures één loket kan bieden voor al hun vraagstukken. Of het nu gaat om emotionele zaken, communicatie, psychologie, kinderen maar ook financiën en juridische aspecten.

  De vraag naar gespecialiseerde scheidingsadviseurs wordt groter
  Als scheidingsadviseur heb je bijzondere kennis en vaardigheden nodig op meerdere gebieden. Je leert, zo betrokken en professioneel als je bent, hoe je methodes aan kunt reiken om tot een werkzame oplossing te komen. Hiertoe weet je bewustwordingsprocessen op gang te brengen en richting te geven in de onderlinge communicatie.

  Als Register Scheidingsadviseur ben je van toegevoegde waarde
  Dat biedt mensen de broodnodige rust in een voor hen turbulente periode. Aan mensen die behoefte hebben aan nazorg na scheiding, kan de scheidingsspecialist zijn diensten aanbieden. Er is vanuit cliënten en maatschappij een grote behoefte naar gespecialiseerde scheidingsprofessionals.

  Een beroep met toekomst
  Investeren in de vakopleiding Register Scheidingsadviseur is dan ook een trefzekere investering in een uitdagend beroep met toekomst.

  Erkenning en registratie
  Al onze opleidingen zijn erkend door de MfN, SKJ en het ADR. Na de opleiding kun je je registeren als erkend Familie mediator en Register Scheidingsadviseur bij het erkende ADR register.

  Familie Mediation Aantekening
  Als je bij de MfN als mediator bent geregistreerd levert het je ook een aantekening in het MfN-register tot erkend Familie mediator op.

 • Motiverende Gesprekstechnieken

  Hoe krijg je de ander in beweging, zonder duwen en trekken?
  Hoe pak je dat slim aan zodat jij grotendeels de agenda bepaalt, maar de ander intrinsiek gemotiveerd aan het werk gaat of blijft? Hoe stimuleer je verandering zonder de weerstand die daar vaak bij lijkt te horen? Kortom, hoe vergroot je je invloed op mensen die daar misschien niet per se op zitten te wachten?

  Motiverende Gesprekstechnieken wetenschappelijk onderbouwd
  Motiverende GespreksTechnieken vermindert weerstand, en versterkt de intrinsieke motivatie voor verandering. Motiverende GespreksTechnieken is een bewezen en wetenschappelijk onderbouwde methode.

  Reflectief luisteren en verbinden op waarden, de relatie en doelen zijn key
  Met deze gesprekstechniek kun je doelbewust gedragsverandering beïnvloeden door communicatie. En let op: beïnvloeden gebeurt niet vanuit een negatieve belading maar juist vanuit samenwerking, acceptatie. Het versterken van het zelfvertrouwen en het ontlokken van zelfmotiverende uitspraken is een belangrijke eigenschap vanuit de Motiverende GesprekTechniek.

  Meer resultaat met minder inspanning
  Door middel van motiverende gespreksvoering breng je makkelijker verandering bij een gesprekspartner teweeg. In plaats van hem of haar de les te lezen, laat je iemand zelf de motivatie aanboren om een nieuwe richting in te slaan of ergens anders over na te denken. Hier zijn geduld en vaak ook het afleren van bepaalde gewoonten voor nodig. Maar dit kun je als een investering zien: wanneer je de ‘kunst’ eenmaal doorhebt, zul je zien dat je met motiverende gesprekstechnieken veel meer resultaat bereikt met veel minder inspanning.

  Herken je dat?

  Dat je heel hard je best doet om iemand tegenover je te motiveren of haar/ zijn eigen aandeel te laten ontdekken, maar dat het weinig tot niets oplevert?
  Dat al de goedbedoelde adviezen en oplossingen van tafel worden geveegd?
  Of dat iemand ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet?

  Hoe zou het zijn als je dat eens om kan draaien?

  Dat niet jij heel hard aan het werk bent, maar dat iemand tegenover je aan het denken wordt gezet en aan het werk gaat?
  En zelf de redenen gaat verwoorden waarom veranderen belangrijk is om tot een oplossing te komen?
  En zich daarnaast ook echt committeert aan de genomen besluiten.

  Motiverende GespreksTechnieken (MGT)
  Het goede nieuws is: dat kán en zelfs op een heel integere en respectvolle manier met de communicatiestijl Motiverende GespreksTechniek (MGT).

  Wetenschappelijk onderbouwd
  In deze 2-daagse training leer je hoe je mensen effectief kunt motiveren en ook wat je beter niet kunt doen. Als het gaat om het helpen veranderen van gewoonte en gedrag is MGT een effectieve communicatiestijl welke wetenschappelijk onderbouwd is.

  Je krijgt in deze training onder meer antwoord op vragen als:

  Wat is MGT en wat kun je ermee?
  Als het gaat om het helpen veranderen van gewoonte en gedrag is MGT een effectieve communicatiestijl en wetenschappelijk onderbouwd is.

  Waarom werkt de standaard manier van motiveren averechts?
  In het merendeel van de situatie hebben de standaard motivatietechnieken geen effect. MGT geeft je het alternatief, zodat je op dat soort momenten iets anders kunt doen dat wel effectief is.

  Hoe bouw je een goede werkrelatie op? En hoe onderhoud je die?
  Een werkrelatie wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen in een sfeer van samenwerking en compassie. In deze training leer je hoe je zo’n relatie opbouwt en onderhoudt.

  Hoe zorg je dat je gesprekken gaan waarover ze moeten gaan?
  Hoe kom je to the point?
  Hoe beperk je spraakwatervallen?
  Hoe maak je afspraken concreet?
  In deze training leer je hoe je de regie behoudt en het gesprek begeleidt in de gewenste richting.

  Hoe zorg je dat iemand zelf gaat verwoorden dat de gewenste richting belangrijk en haalbaar is?
  De klant schiet in de ‘ja maar’-stand. Dit frustreert, kost veel energie en is ineffectief. In deze training leer je hoe je kunt zorgen dat de persoon tegenover je de eigen motivatie en richting gaat verwoorden en onderbouwen.

  Hoe kom je met elkaar tot de gewenste situatie, waar de betrokkenen zich aan wil verbinden?
  Het is de kunst om samen tot een concrete, haalbare en gewenste situatie te komen. Daarnaast is het draagvlak van de betrokkenen voor de gevonden oplossing het meest belangrijk. Het is hun eigen oplossing.
  In deze training leer je hoe je tot zo’n plan komt en hoe je het benodigde commitment kunt bereiken.

  6 Stappenmodel
  We volgen tijdens de training het 6 stappenmodel. Dit is een bewezen methodiek.

  Onderwerpen:
  Positief heretiketteren
  Sleutelwoorden
  Verandertaal en behoudtaal
  Polariteiten
  Open vragen stellen
  Reflecteren
  Diverse vormen van samenvatten
  Informeren op neutrale wijze
  Bevestigen
  Praktijksituaties

   

 • Register Scheidingscoach

  Wil jij je expertise in relatie en scheidingscoaching uitbreiden?

  Of je nu al werkzaam bent als mediator, coach, orthopedagoog, scheidingsprofessional of kindercoach, met de Opleiding Register Scheidingscoach voeg je een belangrijke dimensie toe aan je praktijk.

  Deze opleiding is perfect voor jou als je een deskundige Scheidingscoach wilt worden die op diverse relatiegebieden kan adviseren en begeleiden.

  Met de Opleiding Register Scheidingscoach breid je je vaardigheden uit, maar let op: deze opleiding kwalificeert je niet als therapeut. Het is bedoeld om je een diepgaande expertise te geven in relatiecoaching, een discipline die verschilt van relatietherapie.

  De behoefte aan relatie en scheidingscoaching is groter dan ooit.

  Relaties staan in deze tijden van snelle veranderingen en hoge verwachtingen vaak onder druk.

  Jij kunt het verschil maken door koppels en families de handvatten te geven die ze nodig hebben om hun relaties te verbeteren of te herstellen.

  De opleiding leert je ook hoe je proactief problemen kunt aanpakken voordat ze escaleren tot het punt van een (conflict-)scheiding.

  Wat doet een Register Scheidingscoach?

  Je begeleidt individuen, koppels en gezinnen in verschillende fases van hun relatie.

  Je biedt ondersteuning bij de emotionele en praktische aspecten van relatievraagstukken.

  Je helpt met nazorg na grote veranderingen in relaties, zoals een scheiding of het samenvoegen van gezinnen.

 • De Kinderen Scheiden Mee

  Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee

  Een scheiding verloopt vaak onoverzichtelijk en is voor zowel de ouders als de kinderen en de omgeving van het gezin moeilijk bespreekbaar. Het is een periode vol spanning, onrust en onzekerheid en ook als ouders hun uiterste best doen om de kinderen uit de strijd te houden, ervaren de kinderen vaak veel stress.

  Kinderen hebben daarom extra aandacht en ondersteuning nodig zodat zij op een voor hun passende manier om kunnen gaan met de scheiding. Helaas wordt deze aandacht en ondersteuning vaak pas geboden wanneer de problemen daadwerkelijk zichtbaar worden op school of in het gezin (denk aan veranderingen in het gedrag van het kind).

  Het programma De Kinderen Scheiden Mee Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

  Het programma onderscheidt zich van andere programma’s voor kinderen in een scheiding, doordat het al kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode.

  Preventief

  Het programma is daarmee dus preventief en wordt aangeboden om kinderen van ouders in scheiding de extra aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben en om een begin te maken aan het verwerkingsproces. Daarnaast is het programma kortdurend én biedt het eveneens ondersteuning aan ouders. Het programma kun je inzetten in een individueel traject of aanbieden in groepsverband

  Als coach van de Kinderen Scheiden Mee lever je een bijdrage aan het voorkomen en/of verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding en help je de verwerking van de scheiding op gang te brengen.

 • Basis Mediation Opleiding

  Waar mensen zijn, ontstaan onvermijdelijk ergernissen en conflicten. Dit kan zeer stressvolle situaties opleveren. Men is er bij gebaat deze conflicten zo snel mogelijk én op een constructieve manier op te lossen.

  Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker ingezet wordt. Bijvoorbeeld bij (echt)scheiding, einde samenleving, bij familiekwesties, conflicten in het team of op de werkvloer, conflicten over de verdeling van een erfenis, maar ook het opnieuw bekijken van een bestaande omgangsregeling of herberekening van de kinder- en/of partneralimentatie.

  Mediation biedt perspectief

  Als mensen er samen niet meer uitkomen biedt mediation perspectief. Een mediator is onafhankelijk en geeft elke partij de gelegenheid om emoties, wensen en belangen in te brengen.

  Zo komen mensen op een verantwoorde manier weer tot werkbare en toekomstgerichte afspraken omdat ze zélf een oplossing voor hun conflict creëren. Een mediationproces verloopt vaker soepeler en sneller en heeft een beter eindresultaat tot gevolg. Echt een win-win situatie.

  Mediation neemt toe

  De populariteit van mediation is daardoor enorm aan het toenemen. Een mediator wordt steeds vaker gevraagd vanwege de lagere kosten én vanwege de duurzame oplossingen voor alle partijen.

  De basis mediation opleiding is geschikt voor iedereen die als zelfstandig mediator aan de slag wil.

  Ook zijn de mediationvaardigheden een enorm goede aanvulling binnen diverse banen.

  Onze opleiding leert je krachtige technieken te hanteren om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen of op een prettige, betere manier op te lossen. Het vak Mediation is zeer veelzijdig en uitdagend. 

  Erkend basis mediation opleiding

  Al onze mediation opleidingen zijn erkend, zodat je ook toe kunt treden tot het MfN- of het ADR-register.

 • Ondernemers Groei Traject

  Jij bent er klaar voor de volgende stap te zetten. Je gaat voor ondernemerschap.

  Er komt veel op je af: je wil een website, een logo, goede teksten.

  Je dient alles goed te organiseren bij de KvK, je wil je bedrijf online goed positioneren, en ga zo maar door.

  Het moet allemaal kloppen.

  En natuurlijk wil je doen waar je het allerbeste in bent, waar je de meeste energie uit haalt.

  Tegelijkertijd wil je er ook mee verdienen.

  Hoe haal je nu (meer) klanten binnen?

  “Want alleen goed zijn in je vak maakt je immers nog geen ondernemer.”

  Als mediator, (kinder)coach of scheidingsprofessional heb je een dienst waarmee je echt het verschil maakt voor klanten. 

  Je hebt ideeën in overvloed, de mogelijkheden zijn eindeloos.

  Toch zien wij vaak hoeveel lastiger het kan zijn in de praktijk, om de gewenste klanten te bereiken en te binden.

  En eerlijk is eerlijk, een goed aanbod verkoopt niet zichzelf.

  Welke stappen zet je eerst?

  Welke aanpak kies je voor de groei van jouw bedrijf?

  Wat draagt jouw ondernemerschap bij aan jouw persoonlijke doelen in het leven?

  Van hieruit kunnen we een strategie bepalen met elkaar. Want met de antwoorden op deze en vele andere vragen, bepalen we samen de koers naar jouw doelstellingen.

  Als ondernemer voel je creatie drang, heb je doorzettingsvermogen nodig en brengt veerkracht je verder. Blijven doorgaan, ook als het even tegenzit.

  “Met de juiste koers kan je ondernemen met impact én plezier.”

 • Opleidingsaanbod Financien en Scheiden

  AMV toont op deze website het aanbod trainingen rondom Geld en Scheiden.

AMV is dé Opleider in Communicatie en Scheidingsspecialisatie, voor starters en gevorderden.

Bij ons vind je opleidingen voor elk niveau - van starters die een stevige basis willen, tot ervaren professionals die zich willen verdiepen, om zowel persoonlijk als zakelijk te groeien.

Totaal concept

We bieden een compleet opleidingstraject van A tot Z in mediation, scheidingsspecialisatie en ondernemerschap, met alle benodigde expertise verzameld onder één dak.

Het is onze missie om de kwaliteit in de scheidingsbranche naar een hoger niveau te tillen.

Inloggen voor mediators