Bolder Advocaten

Rotterdam Rebecca Weisz Hertsworm
Bezoek website

We overbruggen geschillen, praten niet krom wat recht is. Zoeken openingen om goede overeenkomsten af te sluiten en gaan altijd in goed overleg.

Overzicht Specialismen

Informatie

  • Nederlands
  • MfN
  • Fysiek

Inloggen voor mediators